|

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU - "BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH"

Na niebieskim tle napis: nowe limity środków na realizację działań PROW 2014-2020, na tej samej wysokości w prawym górnym rogu napis Lubelskie oraz herb województwa lubelskiego. Poniżej w białej ramce napis budowa i przebudowa dróg lokalnych oraz kwota 18 700 000 euro. Na dole napis poziom pomocy 63,63%

W dniu 2 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Informująca o kolejności przysługiwania pomocy  dla naboru od  24.05.2022r.  do 08.07.2022r.