|

Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii organizowany przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-2023

Cztery logotypy, od lewej logo Unii Europejskiej, czyli okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, logo Lubelszczyzny – duża litera L w kolorze czerwonym i czarny napis Lubelskie, poniżej czerwony napis Smakuj życie z wykrzyknikiem, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, czyli trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 czyli biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami. Pod logotypami widnieje napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przy współpracy JR KSOW Województwa Lubelskiego

 

 

Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii organizowany przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-2023.

Tematyka wyjazdu:

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i agroturystyką w Portugalii. Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych z Portugalii pomoże w realizacji zakładanego celu. Dodatkowo w wyjeździe poruszona zostanie tematyka sprzedaży bezpośredniej, która jest najpopularniejszą formą sprzedaży produktów lokalnych.

Termin wyjazdu:

27 listopada – 02 grudnia 2022 roku

Miejsce wyjazdu/powrotu:

LUBLIN, Plac Zamkowy

Organizator zapewni:

bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadanie, lunch, kolacja), noclegi,  podstawowe ubezpieczenie oraz program merytoryczny. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich:

1. prowadzących gospodarstwo agroturystyczne na terenie wiejskim;

2. mali lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wiejskim;

3. producenci produktów lokalnych z obszarów wiejskich.

Miejsce i sposób zgłaszania uczestnika na wyjazd studyjny:

Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym (który jest załączony do niniejszego ogłoszenia). Formularz należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ksow@lubelskie.pl do dnia  18.10.2022 r. do godziny 15.30

 Liczba miejsc ograniczona