|

Ochotniczy mecz strażaków

Na zdjęciu widoczny duży złoty puchar za zwycięstwo w meczu, za pucharem wchodzący na boisko piłkarze obu drużyn. Drużyna OSP Kanie w koszulkach niebieskich, drużyna OSP Wierzbica w koszulkach czerwonych. Drużyny wchodzą w towarzystwie dzieci ubranych w zielono białe stroje, trzymające w rękach pompony do kibicowania.

W sobotę, 16 października br., na boisku Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle (pow. chełmski), odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami OSP Wierzbica a OSP Kanie. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach akcji „Ochotniczy mecz strażaków” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem spotkania było propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz popularyzacja środków PROW 2014-2020.

Koszt budowy kompleksu w Wierzbicy - Osiedle pochłonął 1 122 226,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 500 000.00zł dla Gminy Wierzbica.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwycięski laur przypadł OSP – Wierzbica. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.