|

Nowe nabory na budowę lub modernizację dróg lokalnych oraz gospodarkę wodno-ściekową.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej podczas konferencji prasowej. W tle ekran z wyświetloną kwotą 18 milionów i 700 tysięcy euro oraz napis budowa i przebudowa dróg lokalnych.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli Członek Zarządu Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej.

Tematem spotkania były planowane nabory wniosków dla operacji w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu:

  • 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych oraz
  • 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Planowane nabory będą realizowane dzięki dodatkowym środkom przyznanym Województwu Lubelskiemu oraz wydłużeniu okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich