|

,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” - operacja Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach

Plakat informuje o realizacji operacji „Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na dole plakatu znajduje się kolorowa grafika z kwiatów polnych, maków i bławatów, oraz owoców jarzębiny. W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących, iż: Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje operację ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Celem operacji jest: transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji i wykorzystania naturalnych zasobów zielarskich, wspierających rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego, w tym głównie społeczność gmin Powiatu Krasnostawskiego, jednostki z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje operację pn.: ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023.

Celem operacji jest:Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji i wykorzystania naturalnych zasobów zielarskich, wspierających rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego, w tym głównie społeczność gmin Powiatu Krasnostawskiego, jednostki z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Dzięki realizacji form operacji ukierunkowanych na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zielarstwa min. konferencji, szkoleń, warsztatów, wydania publikacji: ,,Atlas Ziół Fajsławickich" wesprzemy swoim edukacyjnym działaniem wraz z publikacją grupę kilkuset osób z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego.