|

"My i nasz dziedzictwo - twórczość ludowa" - warsztaty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plakat informuje o realizacji projektu pn. ,, My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach projektu odbędą się warsztaty : Wikliniarskie – dnia 4 września 2022 w Stężycy w obiekcie Wyspa Wisła dla grupy 12 osób od godz. 14.00. Dnia 18 września w Leopoldowie dla grupy 13 osób od godz. 15.00. Sztuki ludowej ozdoby ze słomy i bibuły - dnia 4 września 2022 w Stężycy w obiekcie Wyspa Wisła dla grupy 12 osób od godz. 14.00. Dnia 18 września w Leopoldowie dla grupy 13 osób od godz. 15.00. Kulinarne- dnia 3 września 2022 w Rykach dla grupy 13 osób od godz. 15.00. Dnia 11 września 2022 w Nowodworze dla grupy 12 osób od godz. 14.00. Na plakacie znajduje się kolorowa grafika przedstawiająca przedmioty kuchenne oraz żywność. Na dole plakatu znajduje się informacja o pierwszeństwie udziału w projekcie dla osób do 35 roku życia oraz logotypy Stowarzyszenia ,,Lepszej Przyszłości Ziemi Ryckiej’’, IRST oraz Powiatu Ryckiego. W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących iż: Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej’’ wraz z partnerami: Powiatem Ryckim, Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego realizuje projekt pn. ,,My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. Tekst opracowała Gabriela Falenta.