|

Lubelskie Rowerowe z KSOW'em - wyniki

Na zdjęciu widoczni rowerzyści startujący w rajdzie rowerowym. Start z czerwonej dmuchanej bramy z napisem Lubelskie, rowery oznaczone numerami startowymi. Rowerzyści ubrani w kolorowe jesienne kurtki, na ich głowach kaski rowerowe.

W minioną sobotę odbył się rajd rowerowy połączony z grą terenową o nazwie „Lubelskie Rowerowe z KSOW’em”. Celami wydarzenia, które odbyło się w Poleskim Parku Narodowym były:

  • Promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
  • Aktywizacja mieszkańców wsi,
  • Promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich,
  • Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej.
  • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Wybrani w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni zdobyli nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów rowerowych, a wręczył je Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem i rozdaniem pamiątkowych pucharów.

Wyniki:

W kategorii kobiety:

  1. Elżbieta Mróz
  2. Magdalena Borowiec-Różycka
  3. Karolina Fijałkowska

W kategorii Mężczyźni:

  1. Dariusz Ryć
  2. Zbigniew Chełstowski
  3. Mariusz Zakostowicz