|

Konkurs „PROW zmienia lubelską wieś” rozstrzygnięty

praca nagrodzona trzecim miejscem w konkursie, kategoria klasy I-III Błażej Zygmunt, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju

Znamy już laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich. W piątek 23 października Jurorzy wybrali zwycięskie prace i przyznali wyróżnienia w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I-III i IV-VIII. A mieli z czego wybierać, bo na konkurs wpłynęło blisko 120 prac.
Ideą konkursu było ukazanie oczyma dzieci z obszarów wiejskich jak europejskie fundusze zmieniają krajobraz polskiej wsi. Uczestnicy konkursu skupili się na realizacjach projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które wpłynęły na podniesienie jakości życia w najbliższym otoczeniu.

Głównymi celami konkursu było:
1. Upowszechnienie wiedzy o funduszach europejskich PROW 2014-2020.
2. Upowszechnienie wiedzy o realizacjach współfinansowanych ze środków
PROW 2014-2020.
3. Promowanie korzystania ze środków unijnych.
4. Promowanie innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Laureaci:

Kategoria klasy I-III

I miejsce: Julia Świeboda, kl. I, Szkoła Podstawowa w Kraśniczynie

II miejsce: Kornelia Łuczak, kl. II, Szkoła Podstawowa w Typinie

III miejsce: Błażej Zygmunt, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju

 

Kategoria klasy IV-VIII

I miejsce: Mariola Borys, kl. IV, Zespół Szkół w Puchaczowie

II miejsce: Julia Cieśla, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Sobieszynie

III miejsce: Michał Mróz, kl. VIII Zespół Szkół w Turobinie

Z uwagi na objęcie kraju czerwoną strefą zagrożenia epidemią SARS COVID-19 niemożliwe jest uroczyste wręczenie nagród planowane dnia 28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. W związku z zaistniałą sytuacją nagrody zostaną przesłane pocztą do szkół. Jednocześnie prosimy opiekunów laureatów o ich odbiór.