|

Konkurs kulinarny "My i Nasze Dziedzictwo - twórczość ludowa" realizowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

Plakat informuje o realizacji projektu pn. ,, My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach projektu dnia 2 października 2022 r. o godz. 14.00 w Sali Bankietowej ,,Morenowy Dwór’’ Przykwa 60A odbędzie się konkurs kulinarny. Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Na plakacie znajduje się kolorowa grafika przedstawiająca przedmioty kuchenne oraz żywność, a także informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do dnia 26 września 2022 r. w siedzibie LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8. Na dole plakatu znajduje się informacja o pierwszeństwie udziału w projekcie dla osób do 35 roku życia oraz logotypy Stowarzyszenia ,,Lepszej Przyszłości Ziemi Ryckiej’’, IRST oraz Powiatu Ryckiego. W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących iż: Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej’’ wraz z partnerami: Powiatem Ryckim, Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego realizuje projekt pn. ,,My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach projektu dnia 2 października 2022 r. o godz. 14.00 w Sali Bankietowej ,,Morenowy Dwór’’ Przykwa 60A odbędzie się konkurs kulinarny. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.lokalnagrupadzialania.pl Za treść odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej KSOW: https://ksow.pl/ Ty również możesz zostać Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow Tekst opracowała Gabriela Falenta.