|

Konferencja pt. „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowana przez Powiat Łęczyński w ramach konkursu dla partnerów KSOW

Plakat informujący o organizacji przez Powiat Łęczyński konferencji dla uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Obok herb Powiatu Łęczyńskiego. Poniżej tytuł konferencji: „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności”. Pod tytułem konferencji znajdują się trzy zdjęcia: ozdobione owocami muffinki, drewniany domek wiejski, pierogi oraz program konferencji. Pod programem konferencji: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz napis Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

15 września Powiat Łęczyński organizuje konferencję dla uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja pt. „Działalność kół gospodyń wiejskich w zakresie kulinarnych produktów lokalnych jako szansa na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności” ma dla uczestników operacji charakter obowiązkowy. Odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Jej celem jest wymiana i rozpowszechnienie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców trenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.