|

Konferencja - „Aktywizacja lokalnych społeczności na przykładzie Kół Gospodyń Wiejskich”

Dziesięć osób – dziewięć kobiet i jeden mężczyzna stoi na tle banera przedstawiającego kolorowe serce z motywem ludowych kwiatków i napisem Dzień Kobiet na czarnym tle. Wśród stojących osób jest pani Beata Mazurek - poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Zdzisław Szwed - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, pani Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, która trzyma z dłoniach bukiet czerwonych róż. Pozostałe osoby to członkinie kół gospodyń wiejskich, ubrane z tradycyjne stroje regionalne.

10 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja - „Aktywizacja lokalnych społeczności na przykładzie Kół Gospodyń Wiejskich” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wydarzenie zgromadziło grono kobiet gospodarnych, wyjątkowych i przedsiębiorczych. Uczestniczki wspólnie z gośćmi - wśród których znalazła się Beata Mazurek – poseł do Parlamentu Europejskiego - oraz prelegentami, mogły podsumować działania Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz wytyczyć ścieżki na 2023 rok. Wśród prelegentów głos zabrał m.in Zdzisław Szwed – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podsumował dotychczasowe działania w ramach PROW 2014 - 2020. Z myślą o wsparciu dla rozwoju lokalnego w ramach programu LEADER, Koła Gospodyń wiejskich otrzymały wsparcie ponad 2 milionów złotych na budowę lub modernizację świetlic, rozbudowę targowisk oraz zagospodarowanie stref rekreacji. Kolejną formą wsparcia dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie określonej Lokalnej Grupy Działania były projekty grantowe. Od 2019 zostało zrealizowanych ponad 100 projektów, których łączny koszt wyniósł prawie 2,5 miliona złotych. W ramach tych zadań zakupiono stroje ludowe, namioty wystawowe wraz z osprzętem, wydano publikacje mające na celu promocje walorów turystycznych, dziedzictwa kulturalnego, historycznego oraz kulinarnego naszego województwa. W inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów wydano kwotę przekraczającą 16 mln złotych. Przeprowadzenie tych przedsięwzięć w znacznym stopniu ułatwiło sprzedaż bezpośrednią produktów tradycyjnych i regionalnych wytwarzanych przez KGW. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej wydano ponad 15 mln złotych, w tym na budowę lub przebudowę świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu wokół owych świetlic. Województwo lubelskie znajduje się w czołówce województw pod względem zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich. By móc wesprzeć ich działalność, czy to w formie bezpośredniego finansowania operacji przez nie realizowanych, czy stworzenie infrastruktury umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie, województwo lubelskie przekazało w ramach PROW 2014-2020 ponad 35 milionów złotych.

Konferencja była również okazją by wysłuchać prelekcji Eryka Kowalika – pracownika Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który mówił o możliwościach wsparcia działań statutowych KGW. Ewa Szałachwiej - Dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przybliżyła z kolei nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją "Kobiety Gospodarnej Wyjątkowej". Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju wsi, kultywują tradycję i ukazują bogactwo kulturowe danego regionu.

Wydarzeniu towarzyszyły: występy artystyczne, pokaz kulinarny oraz degustacja lubelskich produktów tradycyjnych.