|

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza na Konferencję nt. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów - budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”

Plakat informuje o realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie operacji pod nazwą „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów – budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”. W lewym górnym rogu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz napis: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w projekcie. Jeżeli należysz do KGW na terenie Gminy Wojciechów lub jesteś członkiem organizacji pozarządowej z tego terenu! Jeżeli wspierasz rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie! zapraszamy cię na: Poniżej na granatowym tle napis: Konferencja nt. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów – budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”, następnie na szarym: Termin: 26 października 2023 r. godz. 9.00 Miejsce: Dom Biesiadny Czerniecówka. Pod nim, na jasnym tle: „W programie Konferencji: wykład nt. „Produkt Tradycyjny – jego specyfikacja i rola współcześnie”(Mariola Tymochowicz), wykład nt. „Podsumowanie badań nad tradycjami kulinarnymi Ziemi Wojciechowskiej” (Marzena Badach) , Serwis kawowy, Wykład nt. „Warunki i korzyści z wpisu produktów kulinarnych na Listę Produktów Tradycyjnych” (Anna Jankowska), Część Artystyczna, Obiad, Podsumowanie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnikom projektu. Po prawej stronie zdjęcie przedstawiające grupę ludzi siedzących na wykładzie, a poniżej na szarym tle biały napis: Zgłoś się już dziś!! tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22 e-mail: gok@agroturystyka.pl lub osobiście w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Poniżej na granatowym pasku napis: Projekt pn. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów - budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie oraz Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W części dolnej plakatu umieszczono logotypy od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami umieszczono napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza na Konferencję nt. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów -  budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych”.

Wydarzenie to, odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 9.00  w Domu Biesiadnym Czerniecówka. Wezmą w nim udział członkowie organizacji pozarządowych w szczególności 3 Kół Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora z terenu Gminy Wojciechów oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji przewidziano wykłady tematyczne na temat produktów tradycyjnych oraz podsumowanie wyników badań nad tradycjami kulinarnymi Ziemi Wojciechowskiej.

Zapraszamy