|

Gmina Wojciechów - moje miejsce na Ziemi. Film promujący zrealizowane przedsięwzięcia współfinansowane z PROW w Gminie Wojciechów.

Film promujący zrealizowane przedsięwzięcia współfinansowane z PROW w Gminie Wojciechów.

Partner KSOW Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 990,00 zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektu ,,Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi’’. Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu. W ramach tego projektu powstał film, który promuje Gminę Wojciechów, jej potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

• Pokazujemy mieszkańcom województwa lubelskiego jak zmieniła się w ciągu ostatnich lat, jakie zrealizowane zostały przedsięwzięcia współfinansowane z PROW w Gminie Wojciechów.

Tematyka do filmu:

zgromadzone działania – zrealizowane operacje współfinansowane z PROW 2014-2020 w Gminie Wojciechów,

• dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne, potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy Gminy Wojciechów, promocja wsi jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego,

• działania infrastrukturalne, nowe technologie, działalność gospodarcza i usługowa.

Operacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców województwa lubelskiego a także mieszkańców Gminy Wojciechów i pobliskich miejscowości. Poprzez realizację tego projektu zostaną zgromadzone i upowszechnione przykłady operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014 – 2020.