|

„Aktywne Sołectwa” – konferencja dla sołtysów i liderów rozwoju obszarów wiejskich”

Plakat informuje o konferencji oraz warsztatach realizowanych w ramach operacji: „Aktywne Sołectwa” – konferencja dla sołtysów i liderów rozwoju obszarów wiejskich” które odbędą się w dniu 3 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w Dworku Ola, Jabłonna Majątek 62 Na górze plakatu znajduje się logotyp LGD „Kraina wokół Lublina”. Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz logotyp Lubelskie Smakuj Życie z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Treść plakatu stanowią informacje dotyczące celu operacji, miejsca i terminu realizacji operacji, grupy docelowej do której skierowana jest operacja. Zaproszenie skierowane jest do: • Osób pełniących funkcję sołtysa w sołectwach znajdujących się na terenie powiatu lubelskiego • Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lubelskiego • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubelskiego Zapisy oraz informacje dotyczące udziału w operacji: LGD „Kraina wokół Lublina” tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28 biuro@krainawokollublina.pl www.krainawokollublina.pl Lub u Partnera projektu: Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców (Piotrków Pierwszy 8, tel. 698149492) Organizacja odpowiedzialna za treść informacji: LGD „Kraina wokół Lublina” Na dole plakatu znajduje się informacja: Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl Zostań Parterem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” wraz z partnerem Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców realizuje operację pt. „Aktywne Sołectwa” – konferencja dla sołtysów i liderów rozwoju obszarów wiejskich” organizowaną w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Celem operacji jest zwiększenie wiedzy i aktywności mieszkańców obszaru powiatu lubelskiego w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem koncepcji SMART VILLAGES.