|

AGRO FESTIWAL jako metoda rozpowszechniania informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Po lewej na górze strony napis AGROFESTIWAL – rozwój obszarów wiejskich oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. W prawym górnym rogu herb powiatu Świdnickiego czarno biały. Treść: w programie: konkursy kulinarne, konkurs plastyczny dla dzieci, warsztaty z wikliniarstwa, stoiska wystawiennicze Kół Gospodyń Wiejskich i twórców ludowych, punkt informacyjny o źródłach dofinansowania na przedsięwzięcia i inwestycje na terenach wiejskich” 29 sierpnia od godz. 14.30, Amfiteatr w Mełgwi. W tle ładna młoda kobieta w czarnej sukience w kropki stojąca w zbożu. Na dole strony w linii logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz napis: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Powiat Świdnicki w Świdniku jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza serdecznie na imprezę plenerową„AGRO FESTIWAL jako metoda rozpowszechniania informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego”

Celem operacji jest realizacja imprezy plenerowej w Mełgwi w dniu 29.08.2021 r. w ramach której odbędą się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami na najsmaczniejsze pierogi, ciasto i przysmak regionalny i konkurs plastyczny dla dzieci „Kocham wieś”.  Na wszystkich czekają warsztaty
z wikliniarstwa, stoiska wystawiennicze lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, grup producenckich, artystów i twórców ludowych a także punkt informacyjny, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli pozyskać wiedzę o źródłach dofinansowania na przedsięwzięcia i inwestycje na terenach wiejskich.