Baza Partnerów KSOW

Świętokrzyska Sieć LGD

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6572911154

REGON:
260712466

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Plac Staszica 6
26-021 Daleszyce

Numer telefonu: 509341069
Strona WWW: http://swietokrzyskielgd.pl/
Adres e-mail: witold.kowal@bialelugi.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Związek stowarzyszeń zrzeszający wszystkie LGD z woj. świętokrzyskiego.

Data rejestracji: 08.12.2016