Baza Partnerów KSOW

Gmina Mycielin

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
9680857720

REGON:
250855469

Adres siedziby:
wielkopolskie
Słuszków 27
62-831 Korzeniew

Numer telefonu: 627613123
Strona WWW: www.mycielin.pl
Adres e-mail: urzad@mycielin.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Mycielin położona jest w województwie wielkopolskim w północnej części powiatu kaliskiego na pograniczu powiatu konińskiego i tureckiego. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowości sięgają pierwszej połowy XII wieku. Gmina zajmuje obszar 111 km2 w jej skład wchodzi 26 miejscowości w tym 16 wsi sołeckich. Należy do największych w powiecie kaliskim. Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gospodarstwa małe o słabej bonitacji gleb - V i VI kl. Głównym kierunkiem produkcji 963 indywidualnych gospodarstw rolnych jest uprawa zbóż ziemniaków i warzyw oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. 375 powierzchni gminy zajmują lasy obfitujące w bogate runo leśne zwierzynę i grzyby.

Wszystko to czyni gminę atrakcyjną dla turystyki i rekreacji - istnieje możliwość nabywania działek rekreacyjnych. Gmina leży daleko od głównych szlaków komunikacyjnych nie ma tu wielkiego przemysłu rozwija się handel i usługi prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Gmina Mycielin jest członkiem Lokalnej Grupy Działania LGD 7 - Kraina Nocy i Dni oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Data rejestracji: 16.02.2022