Baza Partnerów KSOW

Fundacja Inicjatywa dla Opatówka

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9680975951

REGON:
361255499

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. J. Poniatowskiego 52
62-860 Opatówek

Numer telefonu: 885881972
Strona WWW: www.inicjatywa.opatowek.pl
Adres e-mail: fundacja@inicjatywa.opatowek.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje w leśnictwie

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała w kwietniu 2015 roku z inicjatywy fundatora Mateusza Walczaka który został również pierwszym prezesem zarządu. Wcześniej jako grupa nieformalna „Inicjatywy dla Opatówka” organizowała cieszące się powodzeniem koncerty pod nazwą „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”. Dążąc do profesjonalizacji swoich działań podjęto kroki w stronę sformalizowania i utworzenia Fundacji.

 

Ideą która przyświeca od początku działania Fundacji jest aktywizacja życia społecznego Gminy Opatówek i okolicznych miejscowości na wielu płaszczyznach takich jak kultura edukacja wolontariat dobroczynność.

 

Fundację tworzy zespół osób są wśród nich zarówno członkowie Zarządu i Rady jak i stali współpracownicy. Godnym podkreślenia jest obecność 20-osobowej grupy stałych wolontariuszy.

 

Wśród najważniejszych cyklicznych projektów Fundacji należy wymienić m.in. Międzynarodowy Festiwal Organowy „Jesień Organowa” w Chełmcach projekt edukacyjny „Calisiada” Akademię Wolontariatu Lokalnego Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku czy wspomniane „Spotkania ze sztuką”. Fundacja organizowała także inne projekty takie jak m.in. „Witraże Ziemi Kaliskiej” 2019 „Pieśni polskie zaśpiewajmy razem” 2018 Jesienny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Wieczory Organowe” w Kaliszu 2017 czy projekty edukacyjne „Matma nie gryzie” 2016 oraz „Opatowianie bez tajemnic” 2015-2016.

 

Obok ciekawych projektów Fundacja ma na swoim koncie wydanie książki autorstwa Ewy Martinek pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa” która spotkała się z ogromnym odzewem lokalnej społeczności a autorka otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w 2018 roku w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych a także nagrodę specjalną Starosty Kaliskiego oraz podziękowanie za pracę badawczą od Burmistrza Gminy Opatówek.

 

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” jest doceniona w środowisku lokalnym jest laureatem nagrody kulturalnej Starosty Kaliskiego 2018 oraz obdarzona tytułem „Przyjaciel Powiatu Kaliskiego” 2020. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Ma także grono Mecenasów i Partnerów swoich działań które z roku na rok się rozrasta. Fundacja współpracuje z lokalnymi samorządami instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami dzięki czemu wpisuje się w rozwój regionu.

 

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” jest ważną organizacją pozarządową działającą na terenie Ziemi Kaliskiej a dzięki ambitnym planom na przyszłość może osiągnąć jeszcze więcej niż dotychczas

Data rejestracji: 16.02.2022