Baza Partnerów KSOW

Halina Wałęsa

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
wielkopolskie
Nowa Wieś 62
63-708 Rozdrażew

Numer telefonu: 539435168
Adres e-mail: kwiaty_walesa@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Od wielu lat działam na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie produktów lokalnych, rękodzieła i folkloru. Jestem kierownikiem zespołu ludowego Kalina z Nowej Wsi a przez wiele lat byłam przewodniczącą KGW. W sposób szczególny jednak zajmuje się bibułkarstwem. Tworzenie tradycyjnych kwiatów z bibuły należy do zanikających już działalności na obszarach wiejskich. Swoje rękodzieło wielokrotnie prezentowałam na targach i wystawach w rożnych częściach kraju. Prowadzę również warsztaty dla zainteresowanych zgłębieniem tajników bibułkarstwa.

Data rejestracji: 15.02.2022