Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8190002382

REGON:
000999825

Adres siedziby:
podkarpackie
Lubenia 131
36-042 Lubenia

Numer telefonu: 17 8710023
Strona WWW: https//goklubenia.pl/
Adres e-mail: goklubenia@o2.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Ośrodek Kultury, to instytucja kultury działająca na terenie gminy Lubenia, która współpracuje z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami. Realizuje swoje zadania statutowe w zakresie ochrony tworzenia i upowszechniania kultury poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, organizację wystaw artystycznych i wernisaży, prowadzenie i koordynowanie działalności amatorskich zespołów artystycznych oraz sekcji i kół zainteresowań, prowadzenie współpracy z twórcami i artystami a także współpracy kulturalnej z zagranicą.

Przy GOK działają zespoły amatorskie zrzeszające mieszkańców w różnym wieku i o różnych upodobaniach artystycznych. Ośrodek skupia swe działania nie tylko na powoływaniu nowych amatorskich zespołów artystycznych ale także na rozwijaniu tych już istniejących, jest też organizatorem szeregu imprez o zasięgu gminnym a także ponadlokalnym. Ważniejsze z nich organizowane od ponad 20 lat, to „Dni Gminy Lubenia”, „Ziemniaczane Harce”, „Dożynki Gminne”, „Malinowe Święto”, „Piknik Rodzinny”, „Spotkanie z Kolędą”, „Dzień Seniora” oraz obchody świąt patriotycznych - Święto Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Ponadto GOK jest organizatorem różnego rodzaju konkursów takich jak Wojewódzki Konkurs „Najsmaczniejsza Potrawa Ziemniaczana” konkurs wiedzy o ziemniaku „Gminny Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych” Konkurs na najpiękniejszą bombkę świąteczną konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś Polak Mały” konkurs na „Najsmaczniejszy placek z malinami” konkurs wiedzy o malinach gminny konkurs wieńca dożynkowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni dokłada wszelkich starań aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość samorealizacji korzystając z bogatej oferty kulturalnej.

Data rejestracji: 15.02.2022