Baza Partnerów KSOW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5760004555

REGON:
000781380

Adres siedziby:
opolskie
Kościuszki 9
46-320 Praszka

Numer telefonu: 343591104
Strona WWW: Kościuszki 9
Adres e-mail: biuro@mgokis.praszka.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce - działamy kulturalnie i sportowo w Praszce i szesnastu sołectwach naszej gminy. Nasze działania są w Domu Kultury Hali Sportowej Kinie boisku Orlik Pływalni NEMO i dziewięciu prężnie działających świetlicach wiejskich.

Data rejestracji: 15.02.2022