Baza Partnerów KSOW

Fundacja Zdrowe Miasto

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9662099692

REGON:
362556116

Adres siedziby:
podlaskie
Zielona 2/27
16-030 Ciasne Supraśl

Numer telefonu: 601596966
Strona WWW: www.zdrowemiasto.org
Adres e-mail: biuro@zdrowemiasto.org

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej która byłaby w stanie realizować prozdrowotne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców mieszkańców województwa podlaskiego.

100 POLSKI KAPITAŁ

Jesteśmy koordynatorem ogólnopolskiego programu 100 Polski Kapitał.

100 Polski Kapitał to program promujący firmy składające się wyłączenie z polskiego kapitału gdzie kontrolę sprawują jedynie polscy przedsiębiorcy. Swoje uczestnictwo w programie potwierdziło certyfikatem ponad 50 przedsiębiorców z całej Polski.

KLASTER MEDYCZNY

Polski Wschodni Klaster Medyczny powstał 15 października 2008 roku jako porozumienie 12 przedsiębiorstw uczelni i ośrodków badawczych. Jest otwartą ponadregionalną międzynarodową wciąż rosnącą strukturą organizacyjną działającą w branży medycyny ochrony zdrowia oraz branż powiązanych. Obecnie zrzesza podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa uczelnie szpitale oraz ośrodki zdrowia.

Data rejestracji: 14.02.2022