Baza Partnerów KSOW

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
9910384953

REGON:
160126004

Adres siedziby:
opolskie
Powstańców 34
46090 Popielów

Numer telefonu: 77 4692017
Strona WWW: https//bibliotekapopielow.pl/
Adres e-mail: biblioteka@popielow.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Biblioteka realizuje podstawowe zadania statutowe tj. gromadzenie opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnej społeczności wszystkie placówki biblioteczne gromadzą i archiwizują wszelkie informacje i materiały dotyczące naszej „małej ojczyzny” i całego regionu. Dla czytelników zwłaszcza dla młodzieży organizowane są zajęcia popularyzujące wiedzę o Unii Europejskiej takie jak konkursy kwizy gry. Biblioteka jest współorganizatorem „Jarmarku Popielowskiego” na który przygotowywane są różnorodne wystawy tematyczne autorstwa regionalnych twórców i hobbystów. Jarmarkowi towarzyszy zwykle kiermasz książek. W bibliotekach gminy Popielów przeprowadza się szereg lekcji bibliotecznych odczytów dyskusji nad książką konkursów czytelniczych i plastycznych. Odbywają się spotkania autorskie. Organizuje się wiele wystaw i wystawek.

Data rejestracji: 11.02.2022