Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W dolinie Tyśmienicy i Wieprza

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
714-20-22-877

REGON:
060582283

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Legionów 16
21-100 Lubartów

Numer telefonu: 533363332
Strona WWW: lgr-lubelskie.pl
Adres e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje w ochronie środowiska

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

Opis dotychczasowej działalności:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w tym obszarów zależnych od rybactwa oraz aktywizowanie społeczności zamieszkującej ten obszar. Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na

- wspieranie działań polegających na rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

- rozwoju gospodarstw rybackich poprzez podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury

- wspieranie działań polegających na różnicowaniu działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury

- wspieranie działań związanych z ochroną środowiska w tym środowiska wodnego

- promowaniu zachowaniu lub upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa

i akwakultury

- wspieraniu dialogu społecznego i transferze wiedzy osób związanych głównie z sektorem rybołówstwa i akwakultury.

Data rejestracji: 11.02.2022