Baza Partnerów KSOW

Kółko Rolnicze w Grębowie

Forma prawna:
Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze

NIP:
6211817793

REGON:
364635357

Adres siedziby:
wielkopolskie
Grębów 62
63-708 Rozdrażew

Numer telefonu: 695259255
Adres e-mail: kr.grebow@o2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Kółko Rolnicze w Grębowie od lat działa na rzecz rolników indywidualnych oraz w zakresie animacji społeczno-kulturalnej lokalnej społeczności wiejskiej. Jest udziałowcem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie w ramach której stara się zapewnić obsługę w usługi mechanizacyjne. Organizacja stara się podejmować inicjatywy informacyjno-oświatowe w kierunku poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz upowszechniania postępu w działalności rolniczej. Przy Kółku od lat działa Koło Gospodyń Wiejskich które podejmuje działania animacyjne lokalnej społeczności.

Data rejestracji: 11.02.2022