Baza Partnerów KSOW

ZIEMECKI-KANCELARIA

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8891452853

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Długa 61
87-800 Włocławek

Numer telefonu: 606-996-066
Strona WWW: www.ziemecki-kancelaria.pl
Adres e-mail: pziemecki@o2.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

W codziennej pracy specjalizujemy się w obsłudze prawnej gospodarstw rolnych oraz grup producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw - wspieramy doradzamy bronimy. Aktywnie uczestniczmy w prowadzeniu szkoleń m. in dla osób z obszarów wiejskich propagując rozwój obywatelskich i kształtując świadomość prawną. Właściciel Kancelarii oprócz tego że jest radcą prawnym jest również absolwentem studiów rolniczych i posiada gospodarstwo rolne stąd wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie może z powodzeniem działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Data rejestracji: 10.02.2022