Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich SUPERMENKI w Ulanie-Majoracie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
538 18 59 376

REGON:
382134026

Adres siedziby:
lubelskie
Ulan-Majorat 51
21-307 Ulan-Majorat

Numer telefonu: 83 351 80 67
Adres e-mail: gok@ulanmajorat.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło Gospodyń Wiejskich „SUPERMENKI” w Ulanie-Majoracie powstało 21 grudnia 2018 roku. Stanowi je 13 młodych chętnych do działania pań z głowami pełnymi pomysłów.

„SUPERMENKI” stawiają na integrację działalność kulturalną i aktywizowanie środowiska lokalnego. Uważają że niezwykle istotne jest „bycie razem” i zwyczajna rozmowa ale też udział w kulturze wysokiej. Z chęcią angażują się w działania lokalne i podejmowane w gminie inicjatywy.

W ostatnim czasie ulańskie koło było inicjatorem i współorganizatorem spotkania integracyjnego dla KGW z terenu gminy Ulan-Majorat które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. W planach ma również zorganizowanie szeregu szkoleń motywacyjnych dla pań podnoszących poczucie własnej wartości i kompetencje lokalnych liderów.

Data rejestracji: 10.02.2022