Baza Partnerów KSOW

Fundacja Mazury Garbate PRO BONO HUMANIS

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8471616561

REGON:
365686204

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Cichy 2
19-411 Świętajno

Numer telefonu: 667061650
Strona WWW: mazurygarbate.org
Adres e-mail: ja100pko@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy fundacją działającą min. na rzecz osób ze środowisk wykluczonych czy też defaworyzowanych mających utrudniony dostęp do różnorodnych form kształcenia rynku pracy i szeroko pojętego rozwoju środowiska wiejskie popegeerowskie znajdujące się na prowincji z różnych przyczyn ale niekoniecznie wyboru. W sferze naszych działań znajduje się również kształtowanie postaw związanych z zachowaniem zasobów naturalnych i ochroną środowiska zwłaszcza dotyczących najczystszego regionu w kraju. Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Polskiej Akademii Nauk za Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne.

Data rejestracji: 19.01.2022