Baza Partnerów KSOW

Winne Grono Arkadiusz Onasch

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
5921649821

REGON:
191939200

Adres siedziby:
pomorskie
Kopernika 17a
80-208 Gdańsk

Numer telefonu: 508404617
Strona WWW: www.winnegrono.com.pl
Adres e-mail: restauracja@winnegrono.com.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Praktyczna realizacja skróconych łańcuchów dostaw od zagrody do restauracyjnego stołu. Krzewienie kultury kulinarnej tradycyjnej kuchni regionalnej. Promocja kulinarna hodowli zagrodowej ras rodzimych z ekspertem kulinarnym Piotrem Lenartem i Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym.

Data rejestracji: 19.01.2022