Baza Partnerów KSOW

FUNDACJA „ TERAZ MAZOWSZE”

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
KRS 0000255692

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Marszałkowska 140
00-950 Warszawa

Numer telefonu: +48601 221 313
Strona WWW: http//terazmazowsze.eu
Adres e-mail: fundacja@terazmazowsze.eu

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

FUNDACJA „ TERAZ MAZOWSZE” powołana została w celu szeroko rozumianej promocji Mazowsza jego historii walorów turystycznych i kulturowych. W tym zakresie podejmowaliśmy liczne działania których celem było wspieranie inicjatyw służących podtrzymywaniu oraz krzewieniu wartości i tradycji narodowych budowaniu lokalnego patriotyzmu i tożsamości mieszkańców a tym samym umacnianiu świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców Mazowsza. Zależy nam aby promując turystyczne atrakcje Mazowsza wskazywać na dziedzictwo historyczne regionu na miejsca związane wybitnymi Polakami których życie lub twórczość związana była z Mazowszem. To również okazja do wykorzystania rodzinnych lub szkolnych wycieczek szlakami pomników miejsc lub cmentarzy walk o wolność i niepodległość polskiego oręża - do edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia Polaków.

FUNDACJA „TERAZ MAZOWSZE” powstała w 2006 roku w celu współpracy i edukacji samorządów lokalnych na rzecz rozwoju Mazowsza i lokalnych społeczności. Fundacja współpracuje z samorządem województwa mazowieckiego i była jednym z założycieli Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach tej współpracy w 2008 roku fundacja wykonała inwentaryzację zasobów kulturalnych Mazowsza i wydała w wersji elektronicznej Almanach Placówek Kulturalnych Mazowsza oraz zrealizowała w 2012 roku zadanie zlecone pt. Mazowiecki Szlak Literacki Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego - na realizację zadania w ramach którego zostały wyznaczone i opisane trzy trasy turystyczne oraz opracowana została multimedialna mapa szlaków literackich Mazowsza. Fundacja specjalizuje się w wykorzystywaniu mediów elektronicznych do szkoleń e-learing oraz promocji Mazowsza z wykorzystaniem systemu telewizji internetowej oraz jest administratorem własnego portalu na stronie www.terazmazowsze.eu. W 2008 roku zrealizowała projekt pt. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni” Umowa na realizację zadania z Min. Zdrowia Aktualnie Fundacja realizuje projekt polonijnej telewizji internetowej ITV POLONIA oraz regionalnej telewizji internetowej MAZOWSZE.TV. Fundacja specjalizuje się w organizacji szkoleń i konferencji dla samorządowców województwa mazowieckiego z cyklu pt. Mazowieckie Forum Samorządowe po patronatem Marszałka Sejmu RP. W latach 2001-2012 odbyło się w Sejmie RP 10 edycji Forum w których uczestniczyło ponad 70 proc. wójtów burmistrzów prezydentów miast i starostów z województwa mazowieckiego. W ramach Roku Chopinowskiego Fundacja zorganizowała wystawę Plakatu Chopinowskiego m.in. w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Muzeum Niepodległości i w Muzeum Chopina w Żelazowej Woli oraz w siedzibie władz Warszawy i województwa mazowieckiego na Placu Bankowym w Warszawie. Z tej okazji Fundacja wydała w wersji polsko-angielskiej album Fryderyk Chopin w światowym plakacie artystycznym. Album powstał we współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Zawiera plakaty o tematyce chopinowskiej których autorami było 115. wybitnych twórców. FUNDACJA „TERAZ MAZOWSZE” otrzymała dotację w wys. 30.000 zł. Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego na produkcje filmu krajoznawczo promocyjnego „Mazowsze Chopina”. Film w 2010 roku został uznany najlepszym filmem edukacyjnym VI Festiwalów filmów Turystycznych w Płocku oraz dostał nagrodę jako najlepszy film turystyczny promujący kulturę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Serbii oraz główna nagrodę „Złotą Borowinkę” na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych w Bośni Hercegowinie 2011. Film został udźwiękowiony w 7 wersjach językowych i powielony w ponad 20.000 egz. i bezpłatnie udostępniony m.in. gościom Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2010 roku. Aktualnie jest nadal wyświetlany dla wycieczek odwiedzających Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i w Żelazowej Woli oraz na portalach telewizji internetowej POLONIA-TV i MAZOWSZE-TV. Fundacja jest autorem ponad 20 filmów i reportaży turystycznych oraz 36 filmów szkoleniowych. Warto wspomnieć iż Fundacja może poszczycić się sukcesem w praktycznym wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi Internet aplikacje mobilne itp.. Byliśmy jednymi z pierwszych którzy do promocji atrakcji turystycznych Mazowsza wykorzystywali media elektroniczne reportaże i filmy emitowane na portalach w Internecie pierwsza internetowa telewizja regionalna „Mazowsze.tv” aplikacje mobilne w/w szlaków turystycznych itp.. Zrealizowane w ubiegłych latach projekty z zakresu upowszechniania kultury Almanach placówek kulturalnych na Mazowszu Mazowiecki Szlak Literacki filmy i reportaże telewizyjne promujące artystyczne i kulturalne wydarzenia na Mazowszu zawsze związane były z promocją miejsc i lokalnych atrakcji turystycznych. Przykładem może być turystyczny Mazowiecki Szlak Literacki gdzie wędrówkę szlakami luminarzy mazowieckiej poezji i literatury – udało się połączyć z promocją przyrodniczych historycznych i kulturowych walorów Mazowsza.

W latach 2016-2018 roku FUNDACJA „TERAZ MAZOWSZE” wykonała dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego aplikację mobilną na smartphony i tablety trzech tras Mazowieckiego Szlaku Literackiego oraz aplikację mobilną ekologicznej ścieżki przyrodniczej „Łabędzim Szlakiem” – na terenie powiatu otwockiego

Fundacja jest członkiem założycielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz członkiem wspierającym Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego. Od 2016 roku FUNDACJA „TERAZ MAZOWSZE” opiekuje się przedsięwzięciem promującym turystyczne walory Polski - aplikacją-grą „POLAND IN VR”.

Data rejestracji: 19.01.2022