Baza Partnerów KSOW

STOWARZYSZENIE PODLASKI RAJ

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5441540366

REGON:
382755679

Adres siedziby:
podlaskie
Osmola 109
17-306 Dziadkowice

Numer telefonu: 509436144
Strona WWW: Osmola 109
Adres e-mail: stowarzyszenie.podlaskiraj@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Małe gospodarstwa rolne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu Podlasia w szczególności wsi Osmola w gminie Dziadkowice. Promujemy bezpieczny i zdrowy wypoczynek w tym Wschodni Szlak Rowerowy. W ramach naszego działania wspieramy osoby niepełnosprawne i w trudnej sytuacji materialno-społecznej zamieszkałych na obszarach wiejskich. Przez ostatnie 3 lata działalności zatrudnialiśmy do 10 os. z grup defaworyzowanych osoby ubogie bezrobotne niepełnosprawne głównie z obszarów wiejskich. Rozwijamy i tworzymy nowe Przedsiębiorstwa Społeczne promujemy Agroturystykę i wdrażamy nowe pomysły na działalności pozarolnicza na obszarach wiejskich. Wprowadzamy działania społeczne edukacyjne i gospodarcze na rzecz rozwoju oświaty kultury nauki sportu i rekreacji. W stodole utworzyliśmy salę szkoleniową na ponad 80 os. Jesteśmy młodą grupą zafascynowaną wsią i jej rozwojem oraz podtrzymaniem tradycji.

Data rejestracji: 19.01.2022