Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7162833691

REGON:
389923298

Adres siedziby:
lubelskie
Piotrowice 107
24-150 Piotrowice 107

Numer telefonu: 512827901
Adres e-mail: kgw.piotrowice@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nasze Koło powstało w roku 1928. Zrzesza kobiety wiejskie działając nieprzerwanie od tego czasu. Zrzeszamy na obecną chwilę ponad ponad 30 członkiń. W ubiegłym roku zostałyśmy wpisane do krajowego rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie ze statutem celem koła jest między innymi prowadzenie działalności społeczno -wychowawczej w środowiskach wiejskich prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi. Nasze KGW aktywnie uczestniczy w dożynkach reprezentując wieś na szczeblu gminnym i powiatowym. Przygotowujemy stoiska gastronomiczne w których serwujemy regionalne potrawy wytwarzane z pasją i zaangażowaniem z surowców regionalnych. Naszą wizytówką są pierogi z soczewicy według receptury przekazanej przez babcie które budzą zachwyt na dożynkach festynach i imprezach. Dzięki finansowemu wsparciu pozyskanemu ze źródeł zewnętrznych w 2021r. wspólnie z mieszkańcami wsi zagospodarowałyśmy skarpę w centralnym punkcie wsi poprzez nasadzenie roślin czyniąc pierwszy krok w zbudowaniu ogrodu społecznego na wsi. Pozyskujemy finanse z ARiMR które służą doposażeniu KGW w drobny sprzęt gastronomiczny. Organizujemy warsztaty m.in. florystyczne czy kulinarne. Spotykamy się na wspólnej herbatce podczas której miło spędzamy czas opowiadając o radościach i bolączkach. Mamy swoją małą „Izbę Pamięci” w której znajdują się eksponaty służące dawniej w życiu codziennym. Mogą je oglądać wszyscy chętni mieszkańcy naszego regionu a nauczycielom służą jako pomoce dydaktyczne na lekcjach.

Pragniemy się rozwijać i wspólnie tworzyć kolejne karty naszej historii.

Data rejestracji: 17.01.2022