Baza Partnerów KSOW

GMINA DZIADOWA KŁODA

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
9111777386

REGON:
250855044

Adres siedziby:
dolnośląskie
UL. OLEŚNICKA 1
56-504 DZIADOWA KŁODA

Numer telefonu: +48 62 786 92 80
Strona WWW: http//dziadowakloda.pl/
Adres e-mail: urzad.gminy@dziadowakloda.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Dziadowa Kłoda położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału na jednostki fizyczno- geograficzne regionalizacji Polski wschodnia część gminy położona jest w makroregionie Nizina Południowo Wielkopolska w mezoregionie Wysoczyzny Wieruszowskiej. Na terenie Gminy znajduję się wyjątkowe Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców. Gmina Dziadowa Kłoda aktywnie włącza się w promocję regionu poprzez członkostwo LGD Dobra Widawa oraz organizację festynów i spotkań integrujących mieszkańców. Główne inwestycje prowadzone w gminie są te mające na celu poprawę stanu dróg gminnych inwestycje w ochronę środowiska i renowację zabytków. Gmina aktywnie pozyskuje środki unijne i z innych źródeł które przeznaczone są na poprawę życia mieszkańców.

Data rejestracji: 28.10.2021