Baza Partnerów KSOW

KGW w Szklarach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5130258745

REGON:
382141227

Adres siedziby:
małopolskie
Szklary 126
32-048 Jerzmanowice

Numer telefonu: 516046569
Adres e-mail: grabiec.m@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

KGW w Szklarach to przede wszystkim działalność oświatowo-kulturalna na rzecz rozwoju wsi Szklary oraz Gminy Jerzmanowice Przeginia. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kultywowania oraz podtrzymywania tradycji lokalnych. KGW Szklary przygotowuje i organizuje warsztaty twórcze dla dzieci oraz dorosłych połączone z promowaniem naszego regionu. bierzemy również udział w licznych festynach jak również spotkaniach i akcjach charytatywnych. Nasze koło brało udział w licznych lokalnych świętach gdzie mogło zaprezentować tradycyjną kuchnię regionalną nie jednokrotnie zostałyśmy docenione nagrodami i zajęciem miejsca na podium. W roku 2019 po nominacji do Mistrzowie Agro zdobyłyśmy 3 miejsce w plebiscycie .

Data rejestracji: 13.10.2021