Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5423231258

REGON:
200776639

Adres siedziby:
podlaskie
Nowy Świat 14 lok 14
15-453 Białystok

Numer telefonu: 502149845
Adres e-mail: m.malinowska@wrotabiznesu.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” działa głównie na terenie województwa podlaskiego. Prowadzi liczne działania na terenach wiejskich m.in. prowadzi szkolenia i aktywizację zawodową dla osób wykluczonych społecznie w tym również m.in z terenów wiejskich współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania i Gminami z terenu województwa podlaskiego. Podejmujemy szereg działań związanych z lepszą dostępnością usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa jak również upowszechnieniem edukacji przedszkolnej na danym obszarze. Stowarzyszenie prowadzi samodzielnie żłobek i Przedszkole w gminie Choroszcz wdraża wiele innowacji w obszarze wczesnej edukacji. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich 8 lat. Bardzo chętnie podejmujemy nowe inicjatywy polepszające jakość życia społeczności lokalnej mamy odpowiednie zasoby techniczne jak i kadrowe.

Realizujemy projekty w zakresie aktywizacji zawodowej tereny LGD Puszcza Białowieska i LGD Biebrzański Dar Natury Projekty związane z upowszechnieniem wczesnej edukacji żłobki i przedszkola gmina Choroszcz Bielsk Podlaski Białystok Tykocin Supraśl Projekty związane z wdrożeniem innowacji w firmach z terenu województwa podlaskiego Doradztwo i wsparcie w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej – obszar całego województwa podlaskiego. Projekty realizowane na rzecz osób wykluczonych społecznie m.in. osoby niepełnosprawne - współpraca ze szkołami specjalnymi z terenu województwa podlaskiego aktywizacja osób biernych zawodowo aktywizacja osób 50 plus. Chętnie podejmujemy inicjatywy związane z promowaniem zdrowego żywienia wspierania lokalnych producentów żywności itp.

Data rejestracji: 13.10.2021