Baza Partnerów KSOW

Muzeum Kultury Ludowej

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo

Numer telefonu: 87 427 32 42
Strona WWW: www.muzeum-wegorzewo.pl
Adres e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Wystawy - Muzeum i Park Etnograficzny nad Węgorapą, imprezy folklorystyczne, pracownie rękodzielnicze ceramiki, tkactwa, kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej, warsztaty i zajęcia edukacyjne, wykłady prelekcje lekcje muzealne z zakresu etnografii, archeologii, historii, geografii i przyrody regionu, kursy, seminaria, warsztaty rzemiosła tradycyjnego, pokazy rękodzielnicze badania i nadzory archeologiczne wydawnictwa.

Data rejestracji: 11.10.2021