Baza Partnerów KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Puńsku

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8442134486

REGON:
790999115

Adres siedziby:
podlaskie
ul.Strażacka 9
16-515 Puńsk

Numer telefonu: 605418710
Adres e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1934 r. Jednostka obecnie liczy 56 członków. W latach 1961-1963 została wybudowana remiza strażacka. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.OSP na wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Skład OSP stanowią strażacy wyszkoleni w zakresie podstawowym i specjalistycznym Jednostka współpracuje ze Służbą Ochrony Przeciwpożarowej Rejonu Kaunas.

Data rejestracji: 08.10.2021