Baza Partnerów KSOW

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
5260300463

REGON:
000742279

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Jasna 7
22-400 Zamość

Numer telefonu: 84/638-47-52
Strona WWW: www.pzl-zamosc.pl
Adres e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w ochronie środowiska

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Data rejestracji: 06.09.2021