Baza Partnerów KSOW

Loklana Grupa Działania Dorzecze Łeby

Forma prawna:
Lokalna Grupa Rybacka

NIP:
841 171 68 33

REGON:
361 991 011

Adres siedziby:
pomorskie
Jachtowa 8
84-360 Łeba

Numer telefonu: 508243120
Strona WWW: www.dorzeczeleby.eu
Adres e-mail: dyrektor@dorzeczeleby.eu

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy Grupą zrzeszającą w swych szeregach ponad 130 członków są to przedsiębiorcy mieszkańcy obszaru stowarzyszenia i samorządy .Do tej pory rozdysponowaliśmy wiele środków finansowych dla mieszkańców naszego obszaru .Byliśmy organizatorami i współorganizatorami wielu wydarzeń plenerowych związanych z życiem lokalnych samorządów.

konferencj i konkursów. W ramach naszej działalności organizujemy spotkania konsultacyjne nt. pozyskiwania funduszy UE z naszego Programu.

Data rejestracji: 01.09.2021