Baza Partnerów KSOW

Magdalena Cięciwa

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
małopolskie
Marcinkowice 356
33-393 Marcinkowice

Numer telefonu: 668367220
Adres e-mail: cieciwa2@tlen.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Warsztaty ginących zawodów. Zakopiańska koronka klockowa.

Data rejestracji: 19.08.2021