Baza Partnerów KSOW

LIPARIS SP.J Tomasz Noga

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
8581853492

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
WWW.AGROBAS.PL
71221 SZCZECIN

Numer telefonu: 506023511
Strona WWW: WWW.AGROBAS.PL
Adres e-mail: LIPARIS.BAS@GMAIL.COM

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Rolnictwo precyzyjne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Leader/ RLKS
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Agrobas - kompleksowe doradztwo rolnicze

 

Realizujemy projekty z obszaru Rolnictwa i Przedsiębiorczości Rolniczej od kilkunastu lat z referencjami dla woj. zachodniopomorskiego. . Zarządzanie projektami i programami unijnymi w tym z PROW-u pozwala na efektywną realizację szerokiego spectrum przedsięwzięć ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb wewnętrznych gospodarstw rolnych oraz ekologicznych – od tych małych nieskomplikowanych do dużych o wysokim stopniu złożoności.

 

Doradzamy przy zakładaniu nowych biznesów w zakresie rynku rolnego ekspansji polskich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki z produktami pochodzenia agro czy też wkraczaniu zagranicznych podmiotów do Polski i lokowaniu tutaj swoich inwestycji. Poszukujemy rynków zbytu oraz łączymy kontrahentów. Optymalizacja procesów biznesowych jest szczególnie istotna dla kreowania zdolności do konkurowania na rynku każdej firmy. Zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności i potencjału produkcji lub usług.

 

 

 

Data rejestracji: 04.08.2021