Baza Partnerów KSOW

Winnica Dwa Wzgórza

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
8621595382

REGON:
367865030

Adres siedziby:
lubelskie
Ul. Błotna 8
23-310 Modliborzyce

Numer telefonu: 784947179
Strona WWW: Www.dwawzgorza.pl
Adres e-mail: Winnica@dwawzgorza.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Zajmujemy się uprawą winorośli oraz produkcją win z upraw własnych. Promujemy winiarstwo oraz kulturę picia wina w regionie. Organizujemy dni otwarte na winnicy oraz zwiedzanie z degustacją gdzie przybliżamy gościom wszelkie zagadniebia zwiazane z tą tematyką.

Data rejestracji: 06.07.2021