Baza Partnerów KSOW

Fundacja Twierdza Chemno

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8751555228

REGON:
341373116

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Doorposz Szlachecki
86-253 Dorposz Szlachecki

Numer telefonu: 727288696
Adres e-mail: ftch@onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Rewitalizacja zabytków sztuki fortyfikacyjnej - utrzymywanie tradycji wojskowej ziemii chełmińskiej oraz propagowanie wartości patriotycznych wśród społeczności - propagowanie historii fortyfikacji chełmińskich oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego ziemii chełmińskiej - prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki związanej z obronnością i ochroną zabytków architektury militarnej - organizacja wydarzeń oraz imprez plenerowych popularyzujących wiedzę o historii obronności - gromadzenie środków na realizację zadań statutowych - współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji i doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie popularyzacji sztuki fortyfikacyjnej - działania na rzecz rozwoju wolontariatu - współpraca ze szkołami towarzystwami i organizacjami regionu w zakresie szeroko pojętej problematyki historycznej - propagowanie turystyki kulturowej - organizacja wystaw i konferencji naukowych oraz zawodów sportowych - prowadzenie działalności służącej realizacji statutowych celów fundacji

Data rejestracji: 25.05.2021