Baza Partnerów KSOW

FUNDACJA WSPIERANIA POTENCJAŁU LOKALNEGO

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7681839640

REGON:
368432540

Adres siedziby:
łódzkie
Zachorzów-Kolonia
26-332 Sławno

Numer telefonu: 503509177
Strona WWW: https//www.facebook.com/fundacjawspieraniapotencjalulokalnego
Adres e-mail: fwplproton@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Nasza działalność to wspomaganie rozwoju techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej inicjatywy wspomagające rozwój społeczności lokalnych

Data rejestracji: 10.05.2021