Baza Partnerów KSOW

Fundacja Polacy Polakom

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5272899081

REGON:
383911555

Adres siedziby:
mazowieckie
Jana Olbrachta 58 / 22
01-111 Warszawa

Numer telefonu: 516017335
Strona WWW: https//www.facebook.com/fundacja.polacy.polakom
Adres e-mail: opzost@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
  • Młody rolnik

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja podejmuje działania na rzecz zwiększenia udziału młodych obywateli w życiu publicznym upowszechniania postaw obywatelskich i promowania idei patriotycznego obywatelstwa. Działania na rzecz wielotematycznej oraz wielokulturowej edukacji obywatelskiej społecznej wspólnotowej i ekonomicznej a także matematyczno-przyrodniczej związanej z rozwojem nowych technologii biznesem oraz rozwojem gospodarki. Naszym celem jest promowanie oświaty wychowania sportu kultury sztuki i ochrony środowiska oraz szerzenia wiedzy i świadomości o prawach i obowiązkach ludzkich i obywatelskich.

Data rejestracji: 10.05.2021