Baza Partnerów KSOW

Lokalna Organizacja Turystyczna Na Wschód od Warszawy

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
1251712537

REGON:
387673740

Adres siedziby:
mazowieckie
Żelazna 1B
05-200 Wołomin

Numer telefonu: 795990920
Strona WWW: https//lotnawschod.pl/work
Adres e-mail: lotnawschod@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

LOT na wschód od Warszawy to stowarzyszenie formalnie powołane do życia w grudniu 2020r ale od roku 2007 partnerzy którzy przyczynili się do założenia stowarzyszenia pracują przy realizacji projektów związanych z procesem budowania lokalnej i regionalnej marki turystycznej popularyzującej turystykę wiejską i agroturystykę Równiny Wołomińskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiatów legionowskiego otwockiego węgrowskiego wołomińskiego i wyszkowskiego. Pracujemy przy projektach z obszaru kultury turystyki ekonomii społecznej i wsparcia socjalnego.

Data rejestracji: 27.04.2021