Baza Partnerów KSOW

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
5611601300

REGON:
367331959

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Świerkowa 11
89-520 Piła

Numer telefonu: 664778810
Strona WWW: www.gorniczawioska.pl
Adres e-mail: buko@las.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. jest spółką działającą non-for-profit i prowadzoną przez społeczność lokalną małej kujawsko-pomorskiej wsi Piła 110 mieszkańców. Przedsiębiorstwo zarządza wsią tematyczną Górnicza Wioska prowadząc obsługę ruchu turystycznego oraz realizując swoje działania statutowe polegające na aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi promocji ekologii i innowacyjnych działań w nurcie ekonomii społecznej.

Data rejestracji: 23.04.2021