Baza Partnerów KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Płutowie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8751558020

REGON:
871222594

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Płutowo
86-253 Kijewo Królewskie

Numer telefonu: 573213234
Adres e-mail: klubnike@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Działania na rzecz lokalnej społecznosci

Data rejestracji: 22.04.2021