Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
559-16-14-942

REGON:
091516885

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Sportowa 10A
86-120 Pruszcz

Numer telefonu: +48518944058
Strona WWW: www.goksirpruszcz.com
Adres e-mail: biuro@goksirpruszcz.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Prowadzimy działalność społeczno-kulturalną pozaszkolną ofertę edukacyjną oraz inicjatywy kulturalne dla dzieci i dorosłych. Prężnie zajmujemy się promocją kultury i regionu przy zastosowaniu innowacyjnych metod i nowoczesnych narzędzi promocyjnych. Aktywizujemy społeczność do integracji z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami tworząc warunki do zachowania dziedzictwa kulturowego i regionalnego.

Data rejestracji: 21.04.2021