Baza Partnerów KSOW

KGW ALEKSANDRÓW PIERWSZY

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9182171254

REGON:
38 2221802

Adres siedziby:
lubelskie
Aleksandrów Pierwszy 116
23-408 Aleksandrów

Numer telefonu: 607668690
Adres e-mail: annatorba77@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Koło powstało 1964 roku. Koło aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miejscowości. Jednym z głównych celów jest promocja regionu poprzez udział w kiermaszach festiwalach i konkursach. Ważna częścią aktywności koła jest działalność charytatywna.

Data rejestracji: 16.04.2021